Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 28/35 

11.1 Schoolkosten

De school organiseert voor de leerlingen naast het normale onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten. Voor de bekostiging hiervan ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van de ouders van elke leerling wordt gevraagd. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar omdat het niet wenselijk is leerlingen van bepaalde activiteiten uit te sluiten gaat de school ervan uit dat deze bijdrage wordt voldaan. Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor gebruik van extra klassensets, ondersteuning van drie projectweken, reproductiekosten, sportdagen, buitengym en de schoolreis naar Walibi.
De Oudergeleding in de deelraad moet jaarlijks instemmen met de schoolkosten.

Leerjaarspecifieke bijdragen
Dit zijn de bedragen die bij een specifieke vak keuze horen en dienen als dit vak is gekozen, aan de start van het nieuwe schooljaar te zijn voldaan.