Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 5/35 

2.2 Onze organisatie

Onze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna: VOvA). Binnen het VOvA hebben de scholen hun eigen identiteit.

Onze missie
De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk jongeren uit Amsterdam de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken (empowerment), en ze diplomagericht op te leiden.

Wij bieden de beste kansen op de beste toekomst, voor elke jongere in Amsterdam.

Onze visie
Wij geloven dat de mens zijn eigen bestemming bepaalt en in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet geven aan zijn toekomst. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route. Onze opleidingen dienen daarom niet alleen goede onderwijsproducten aan te bieden, maar leerlingen ook optimaal te begeleiden bij hun leerroute.

Onze ambities

  1. Compleet en samenhangend aanbod van kwalitatief en diplomagericht onderwijs.
  2. Pedagogische en didactische aanpak die de leerling kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk maakt.
  3. Maximale kansen op op- en doorstroom naar de beste plek in het vervolgonderwijs.
  4. Authentieke en veilige scholen met een leercultuur die bij de leerling past en waarin hij zich het beste kan ontwikkelen.