Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 7/35 

2.2.2 Contacten met derden

Het VOvA heeft vanzelfsprekend sterke contacten met het vervolgonderwijs. Natuurlijk met het ROC van Amsterdam (een onderwijsinstelling met veel mbo-opleidingen) als directe partner. De overstap van ons vmbo naar het mbo is daarmee eenvoudiger. Daarnaast werken wij vanuit Bredero Mavo, De nieuwe Havo en Hyperion Lyceum ook nauw samen met het hbo en de universiteiten in Amsterdam. Verder hebben de afzonderlijke scholen goed contact met het basisonderwijs.

Alle scholen hebben contacten met de omgeving en het bedrijfsleven. Onze vmbo-leerlingen lopen één of meer weken stage in het bedrijfsleven. Bij de meeste opleidingen lopen leerlingen ook een dag tot een week mee in het vervolgonderwijs. Door de contacten die wij onderhouden met de bedrijven en het vervolgonderwijs is dat mogelijk.

Er zijn contacten met jeugdondersteunings/begeleidings-, zorg- en welzijnsinstellingen. Wanneer de school de juiste begeleiding/ondersteuning niet kan bieden, kan de school doorverwijzen.

Daarnaast neemt het VOvA deel aan verschillende schooloverstijgende overleggen, onder meer:

 • Het Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO)
 • VO Regiobestuur Amsterdam en het schoolleidersplatform van de VO-raad
 • Het bestuur Samenwerkingsverband
 • Overkoepelende expertgroep Samenwerkingsverband
 • Het Samenwerkingsverband Amsterdam
 • Directeurenoverleg Amsterdam Noord
 • Directeurenoverleg Amsterdam Centrum/Zuid
 • Directeurenoverleg Amsterdam Oost
 • Directeurenoverleg Amsterdam West
 • Directeurenoverleg havo en vwo scholen
 • Het Samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Amsterdam SPA
 • Het stedelijk overleg nevenvestiging zorg
 • Platform Masterplan Techniek Amsterdam
 • Overleggen met gymnasia / vwo-scholen
 • Overleggen nieuwe onderwijsinitiatieven
 • Overleg doorstroomroutes havo-scholen VOvA en VSNH met InHolland en HvA