Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 3/41 

2. Onze school

De Bredero Mavo is een openbare school met mavo/havo klassen in de onderbouw en een bovenbouw mavo en havo. Daarnaast is het mogelijk om tweetalig onderwijs (TTO) te volgen. Een deel van de vakken wordt dan in het Engels gegeven. Naast de reguliere vakken kunnen leerlingen eindexamen doen in een aantal extra vakken: ICT, Media & Design, tekenen en sport (LO2).

De school telt ongeveer 460 leerlingen en is gevestigd in een kleurrijk schoolgebouw midden in het centrum van Amsterdam-Noord. De school biedt een inspirerende en dynamische plek die volop in beweging is. In ons onderwijs draait alles om communiceren en ondernemen: samenwerken, netwerken, presenteren, creativiteit ontwikkelen en mediavaardigheden aanleren. Bredero Mavo staat midden in de samenleving: wij gaan verbindingen aan met de buurt, bedrijven en bewoners. Wij vinden een goede schooltijd belangrijk. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden, je doet er kennis op, leert er vreemde talen en andere vakken en vaardigheden, je ontdekt er jezelf en je groeit richting volwassenheid. De herinneringen aan je schooltijd gaan dan ook je leven lang mee.

De Bredero Mavo heeft een positief pedagogisch-didactisch klimaat. Onze school is een inspirerende en dynamische school, volop in beweging. Leerlingen voelen zich hier veilig. Via scholenopdekaart.nl kun je zien hoe onze scores zijn op het gebied van doorstroom, het examen en veel meer. Ook is hier het oordeel van de Onderwijsinspectie te vinden. In het examenjaar 2018 zijn alle leerlingen geslaagd (100%), de afgelopen jaren waren de resultaten om trots op te zijn: 94% (2017), 99% (2016) en 100% (2015).

Onze school maakt deel uit van de scholengroep VOvA. Meer informatie is te lezen in hoofdstuk 9 ‘Onze scholengroep’.