Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 5/41 

2.2 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat, zo ook de onze. Tijdens zo’n bezoek gaat de inspectie na of we als school wel goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of we voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van onze school.

Schoolresultaten

   2015-20162016-2017
Onderbouwsnelheid  93,71%95,28%
Bovenbouwsucces  93,59%81,70%
Examenresultaat2013-20142014-20152015-20162016-2017
Slagingspercentage92,7%100%98,7%94,3%
Aantal kandidaten96567470
Voortijdig Schoolverlaters*2013-20142014-20152015-20162016-2017
Onderbouw0%0%0,6% (aantal = 1)0,6% (aantal = 1)
Bovenbouw1,8% (aantal = 3)3,7% (aantal = 5)0,6% (aantal = 1)1,3% (aantal = 2)

*Voortijdig Schoolverlaters (VSV) zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo of mbo-niveau 2). Leerlingen die een vmbo-diploma behalen hebben daarmee nog geen startkwalificatie behaald. Doorstroom naar het mbo is daartoe vereist.

Scholen op de kaart
Voor meer informatie over onze school kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kun je scholen met elkaar vergelijken.