Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 10/41 

3.3 Onderwijstijd

De scholengroep VOvA streeft naar kwantitatief en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarvoor is voldoende onderwijstijd de basis. De onderwijstijd wordt door middel van de lessentabel geprogrammeerd. Daarnaast vinden (buiten de lessentabel) onderwijsactiviteiten plaats die worden meegerekend in de onderwijstijd.

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het VO van kracht. Er staat in deze wet een urennorm per opleiding. Hierdoor kunnen scholen de onderwijstijd flexibeler plannen en meer maatwerk bieden aan leerlingen.


Alle leerlingen moeten een programma kunnen volgen dat voldoet aan de urennorm, dus een vmbo-opleiding van ten minste 3700 uur, een havo-opleiding van ten minste 4700 uur of een vwo-opleiding van tenminste 5700 uur.

In schooljaar 2018-2019 worden 184 dagen onderwijs verzorgd. Naast de vastgestelde vakanties kan de school zelf nog 7 roostervrije dagen inplannen. Per school wordt een jaarkalender voor ingeplande onderwijstijd gemaakt. De roostervrije dagen worden met de deelraad van tevoren besproken en goedgekeurd.