Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 11/41 

3.4 Lestijden

Een lesdag bestaat bij ons uit lessen van 50 minuten. Iedere leerling is beschikbaar voor school tussen 08:30 uur en 16:50 uur. Soms wordt er een verkort lesrooster ingesteld. Alle lessen duren dan 40 minuten in plaats van 50, waardoor op zo’n dag bijna alle lessen aan bod komen, maar de totale lesdag iets korter is.

 Normaal lesroosterVerkort lesrooster
1e lesuur08.30 – 09.20 uur08.30 – 09.10 uur
2e lesuur09.20 – 10.10 uur09.10 – 09.50 uur
3e lesuur10.10 - 11.00 uur09.50 - 10.30 uur
pauze11.00 - 11.20 uur10.30 - 10.50 uur
4e lesuur11.20 – 12.10 uur10.50 – 11.30 uur
5e lesuur12.10 - 13.00 uur11.30 - 12.10 uur
pauze13.00 - 13.30 uur12.10 - 12.40 uur
6e lesuur13.30 – 14.20 uur12.40 – 13.20 uur
7e lesuur14.20 – 15.10 uur13.20 – 14.00 uur
8e lesuur15.10 – 16.00 uur14.00 – 14.40 uur
9e lesuur16.00 - 16.50 uur14.40 - 15.20 uur

Rooster en roosterwijzigingen
Een schooljaar is bij ons opgedeeld in drie periodes. Een periode beslaat een aantal lesweken. Welke lessen er gevolgd moeten worden kun je zien in het lesrooster. Het rooster kan door omstandigheden gewijzigd worden, zoals bij ziekte of afwezigheid van een docent, we proberen zo veel mogelijk lesuitval te voorkomen. Deze tijdelijke wijzigingen zijn ook terug te vinden via Magister en worden vermeld op het informatiescherm in de hal van de school. Bij permanente wijzigingen ontvangen de leerlingen een nieuw rooster. Voor leerlingen geldt: kijk dus iedere dag even naar het rooster in Magister, voordat je naar school gaat!

Huiswerk
Als de leerlingen huiswerk krijgen van de docent, dan wordt dit door de leerling genoteerd in zijn of haar agenda. De leerling is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het maken, plannen en eventueel inleveren van huiswerk. Om de leerlingen te helpen noteert de docent het huiswerk in Magister of in de werkwijzer. Per dag moet je rekenen op ongeveer een uur huiswerk, maar dat kan weleens meer of minder zijn.

Lesuitval
Scholing, excursies, andere les vervangende activiteiten en ziekte van docenten leiden soms tot lesuitval. Wij proberen zoveel mogelijk tussenuren voor leerlingen zinvol in te vullen, door bijvoorbeeld uren te verschuiven, andere docenten in te roosteren of leerlingen onder begeleiding zelfstandig te laten werken. Bij langdurige ziekte van docenten zoeken we vervanging. We zullen u en uw kind hierover tijdig informeren.