Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 13/41 

3.6 Activiteiten

Leren is bij ons meer dan het leren uit boeken alleen. Leren is vooral ook doen. Iets maken, iets bedenken. Maar leren is ook iets nieuws leren, anders dan anders. Daarom besteden we in ons lesprogramma tijd aan allerlei soorten projecten en projectweken, sportdagen, excursies en werkweken.

Voor brugklasleerlingen organiseren we de wendagen. Tijdens deze wendagen wordt er kennisgemaakt met de school, mentoren, de gang van zaken en natuurlijk de nieuwe klasgenoten. Aan het begin van het schooljaar wordt bekend gemaakt welke (buitenlandse) reizen er gepland staan en wat hiervan de kosten zijn die apart in rekening worden gebracht. Hierover worden de ouders geïnformeerd tijdens de eerste ouderavond en per brief.

Sportdagen
Voor alle leerjaren organiseren we sportdagen. Sportdagen vinden plaats onder schooltijd en deelname is verplicht.

Excursies en werkweken
De school organiseert voor de leerlingen naast het normale onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten. Voor de bekostiging hiervan ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van de ouders van elke leerling wordt gevraagd. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar omdat het niet wenselijk is leerlingen van bepaalde activiteiten uit te sluiten gaat de school er van uit dat deze bijdrage wordt voldaan. De Oudergeleding van de Deelraad moet jaarlijks instemmen met de besteding van de schoolkosten.
Zie de bijlage: 2018 – Schoolkosten – Ouderbijdrage.

Topscore
De gemeente Amsterdam stimuleert de leerlingen via het project Topscore scholieren om mee te doen aan sportieve activiteiten direct na schooltijd. Dit project biedt verschillende sporten aan, zoals basketbal, tafeltennis, badminton, voetbal, streetdance en tennis. Alle leerlingen kunnen meedoen aan interschoolse toernooien.