Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 14/35 

3.6 Toestemming foto- en beeldmateriaal

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor de wervingscampagne, in onze brochures en in de schoolgids etc.

Mocht er bezwaar zijn tegen herkenbaarheid op beeldmateriaal van onze school, dan vragen wij dit uiterlijk voor 1 oktober 2017 van het schooljaar kenbaar te maken bij de afdeling Communicatie & PR van het VOvA.