Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 17/41 

4.2 Veiligheid

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat wij een veilige school zijn. Wij verwachten van iedereen respectvol gedrag naar elkaar en de omgeving. Wij doen alles wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Wij hebben een pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Jaarlijks monitoren wij hoe de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school beleven. Ook registreren we incidenten in het Incidentenregistratiesysteem (IRS) van onze scholengroep.

Veiligheidscoördinator
Iedere school van de VOvA heeft een veiligheidscoördinator die de veiligheid en de nodige acties daarbij op school als taak heeft.

Onze veiligheidscoördinator is: De heer G. Groot

Hebben leerlingen te maken met de aantasting van de sociale en/of fysieke veiligheid, zoals pesten, geweld, discriminatie, dan verwachten wij dat zij dit onmiddellijk melden bij de mentor, vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator of een andere docent/personeelslid.

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor meldingen of klachten over zaken als bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Als je hierover op school niet met je mentor, de zorgcoördinator of schoolleiding praten kunt of wilt, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van jouw eigen school. Als je contact opneemt met een van de vertrouwenspersonen op school, volgt er altijd een gesprek over wat de situatie geweest is en waar de melding of klacht over gaat. De vertrouwenspersoon zal je begeleiden en adviseren bij de vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersoon is: Dhr. E. van der Steen

Inschakelen politie
De schoolleiding kan in samenwerking met de veiligheidscoördinator en in aanwezigheid van de politie op onverwachte momenten een onderzoek naar wapenbezit onder leerlingen doen. Kluisjes, tassen, fietstassen en buddyseats van brom-/snorfietsen en scooters kunnen altijd door ons worden gecontroleerd.

De buurtregisseur/schoolagent komt regelmatig op school. Bij ernstige gevallen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Indien leerlingen zich schuldig maken aan incidenten zoals diefstal, geweld en bedreiging zal de directie het schorsingsbeleid in werking stellen en hiervan eventueel melding maken bij de politie.