Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 18/41 

4.3 Schoolregels

Schoolregels zijn vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. In alle gevallen waarin onze schoolregels niet voorzien, beslist de schoolleiding (zie ook de bijlage Veiligheids- en Gedragsprotocol).

Samenvattend gelden de volgende 5 gouden Bredero-regels:

  1. We respecteren elkaar.
  2. We houden onze school veilig en netjes.
  3. We helpen elkaar.
  4. We zijn actief in de les.
  5. We spreken Nederlands.

Leerlingenstatuut
Het VOvA beschikt over een leerlingenstatuut. Hierin staat onder andere het volgende:

  • door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school;
  • aan het leercontract ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet);
  • de inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders de regels van de school (zoals beschreven in deze paragraaf) aanvaarden.