Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 20/41 

5.1 Welke informatiekanalen gebruiken wij?

De school gebruikt verschillende vormen om ouders en leerlingen te informeren:

  • Magister; voor het rooster, aanwezigheid en de cijfers. Beschikbaar met een inlog voor zowel ouders als leerlingen.
  • Berichten via Magister; is er informatie te delen voor de leerlingen, dan doet de school dat door middel van een bericht via Magister.
  • Bericht via e-mail; als er informatie te delen is voor de ouders, dan doet de school dat door middel van een bericht per e-mail. Het is daarom belangrijk dat u het juiste e-mailadres doorgeeft.
  • Per telefoon; indien nodig neemt een docent of mentor contact per telefoon op, uiteraard kunt u ook de school bellen indien u een vraag hebt.

Contact met de mentor
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en voor ouders. Tijdens het uitreiken van het rapport is er gelegenheid voor ouders om met de mentor over de voortgang van hun kind te praten. Uiteraard is er de mogelijkheid om met hen een afspraak te maken of contact via de mail te hebben.

Ouderavonden
Regelmatig organiseren we ouderavonden o.a. over de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Aan het begin van ieder schooljaar is er per leerjaar een kennismakingsavond voor ouders. Deze avond is bestemd om ouders te laten kennismaken met het docententeam, met andere ouders en voor nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen.

Ouders actief
Anders dan de basisschool hebben we als school voor het voortgezet onderwijs in de regel geen directe hulp van ouders nodig ter aanvulling van de lessen. Dat neemt niet weg dat we de helpende hand van een volwassene bijzonder op prijs stellen. Zo doen wij soms een beroep op ouders bij het begeleiden van excursies, van de huiswerkklas en/of bij gastlessen. Ook kunt u als ouder participeren in de klankbordgroep.