Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 23/41 

5.4 Wat als er toch iets misgaat?

In de vele vormen van communicatie tussen personeel, leerlingen en ouders kan er ondanks alle inspanningen soms iets misgaan. Daarom heeft onze scholengroep een duidelijke klachtenregeling.

Klachten over schoolorganisatorische zaken, zoals een beoordeling, begeleiding of de gang van zaken in de klas of in de school worden door de leerling of ouder(s) eerst met de mentor besproken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de teamleider of zorgcoƶrdinator om tot een oplossing te komen. Komt u er onverhoopt niet uit, dan kunt u zich richten tot de schooldirecteur.

Als deze weg van intern overleg niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend bij de centrale directie van het VOvA. Contactgegevens vindt u achter in deze gids. Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u vinden op de website van onze scholengroep: www.vova.nl.