Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 33/41 

7.2 Verzuimregels

Verzuim betekent dat de leerling niet aanwezig is tijdens lessen of activiteiten die op het lesrooster staan. Dat wordt door de school goed bijgehouden. We zetten de belangrijkste zaken hier op een rij.

Te laat
Bij het te laat komen bij het 1e lesuur (8.30 - 9.20 uur) word je als te laat (LO in Magister) geregistreerd. Ouders kunnen dit zien in Magister. Wij gaan ervan uit dat de leerling tijdens een schooldag niet te laat komt in een les. Ook als een schooldag later begint dan het eerste lesuur gaan wij ervan uit dat de leerling op tijd komt. Is de leerling later dan 30 minuten in de les dan wordt de leerling als afwezig voor deze les geregistreerd in Magister.

Ziek / afwezig melden
Als de leerling ziek is, willen we dat graag voor 08.30 uur weten van de ouders. Dat kan op twee manieren worden gemeld:

  1. Telefonisch via telefoonnummer: 020 – 57 97 230 of
  2. per e-mail, via: absentie@brederomavo.vova.nl.

Let op: Afspraken (bijvoorbeeld voor tandartsbezoek) moeten buiten schooltijd worden gemaakt. Als hier toch voor moet worden verzuimd dan melden ouders dit zo vroeg mogelijk van tevoren (minimaal een aantal dagen, uiterlijk een dag van tevoren) via bovenstaande mogelijkheden. Hebben wij vooraf geen melding ontvangen dan kunnen wij geen toestemming geven voor je afwezigheid.

Beter melden
Op de eerste dag dat je weer beter bent, kunnen ouders dat op twee manieren laten weten:

  1. Op de laatste ziektedag/avond per e-mail: absentie@brederomavo.vova.nl of
  2. op de eerste dag dat de leerling weer op school komt, voor het begin van de lessen het “betermeldbriefje” inleveren bij de balie.

Belangrijk is dat naam, klas en de reden van de absentie duidelijk worden aangegeven. Voor een juiste verwerking is het belangrijk dat we de absentiemelding voor 08.30 uur ontvangen. Een “betermeldbriefje” en/of een “verzuimbriefje” is via de website te downloaden en te printen.

InfoLink
VerzuimbriefjeLink
BetermeldbriefjeLink

Voor alle regels omtrent het verzuim verwijzen wij naar het verzuimprotocol in bijlage Gedrags- en Veiligheidsprotocol.