Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolinfo

PTA, SE en examenreglement

Wat is een PTA? De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 3 en 4 voor Mavo, leerjaar 4 en 5 voor Havo), staat in jouw PTA het examenprogramma en de wijze van cijferen vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding. Daarin zijn alle regels en procedures opgenomen rond:

  • het afnemen van de examens
  • de regels voor herkansingen
  • profielwerkstukken
  • berekeningen van cijfers
  • de uitslag van de examens.

SE-roosters schooljaar 2018/2019
(onder voorbehoud van wijzigingen, controleer altijd Magister)

Periode - klas 3 MAVOklasdownload
Schoolexamen-periode 1klas 3download
Schoolexamen-periode 2klas 3download
Schoolexamen-periode 3klas 3download
Periode - klas 4 MAVOklasdownload
Schoolexamen-periode 1klas 4 Mavodownload
Schoolexamen-periode 2klas 4 Mavodownload
Schoolexamen-periode 3klas 4 Mavodownload
CPE tekenenklas 4 Mavodownload
Periode - klas 4 HAVOklasdownload
Schoolexamen-periode 1klas 4 Havodownload
Schoolexamen-periode 2klas 4 Havodownload
Schoolexamen-periode 3klas 4 Havodownload

Het PTA wordt in het 3e leerjaar (Mavo) of 4e leerjaar (Havo) gepubliceerd. Download het PTA, inclusief examenreglement hieronder.

Mavo

Geldig voor de jarengestart in klas drie in:download
2017-20192017PTA 2017-2019
2018-20202018PTA 2018-2020
2018-20202018Examenreglement 2018-2020

Havo

Geldig voor de jarengestart in klas vier in:download
2018-20202018PTA 2018-2020
2018-20202018Examenreglement 2018-2020

Verzoek examencommissie
Heb je een verzoek aan de examencommissie, vul dan dit formulier in: link

Rekentoetsen VO
Informatie over de rekentoets is te vinden via www.examenblad.nl. Hier wordt ook uitgelegd of en hoe de rekentoets meetelt in de zak- en slaagregeling. De rekentoets wordt door iedere leerling gemaakt.