Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolinfo

Ziekmelden

Verzuimprotocol

Verzuim betekent dat je tijdens lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig bent. Dat houden wij goed bij. We zetten de belangrijkste zaken hier op een rij.

Te laat
Als je te laat komt bij het 1e lesuur (8:30 – 9:20 uur) word je als LT (te laat) geregistreerd in Magister. Jouw ouders kunnen dit zien in Magister. Wij gaan ervan uit dat je tijdens een schooldag niet te laat komt in een les. Ook als een schooldag later begint dan het eerste lesuur gaan wij ervan uit dat je op tijd komt. Kom je wel te laat in de les dan registreren wij je als afwezig in Magister.

Ziek / afwezig melden
Als je ziek bent willen we dat graag voor 08:30 uur weten van je ouders. Dat kunnen ze op twee manieren doen:
• telefonisch via telefoonnummer: 020 – 57 97 230 of
• per e-mail, via: absentie@brederomavo.vova.nl.

Let op: Afspraken (bijvoorbeeld voor tandartsbezoek) moeten buiten schooltijd worden gemaakt. Als je toch moet verzuimen dan melden je ouders dit zo vroeg mogelijk van tevoren (minimaal een aantal dagen) via bovenstaande mogelijkheden. Hebben wij vooraf geen melding ontvangen dan kunnen wij geen je geen toestemming geven voor je afwezigheid.

Beter melden
Op de eerste dag dat je weer beter bent, kunnen je ouders dat op twee manieren laten weten:
• Op de laatste ziektedag/avond per e-mail: absentie@brederomavo.vova.nl.
Belangrijk is dat naam en klas duidelijk worden aangegeven.
• Op de eerste dag dat je weer op school komt lever je voor het begin van de lessen het “beter meld briefje” in bij de concierge of bij mw. Durant, de verzuimcoördinator.

Belangrijk is dat jouw naam, klas en de reden van de absentie duidelijk wordt aangegeven. Voor een juiste verwerking is het belangrijk dat we de absentiemelding voor 08:30 uur ontvangen. Een “betermeldbriefje” en/of een “verzuimbriefje” kun je hieronder downloaden.

Verzuimbriefje

Betermeldbriefje